CHUYÊN MỤC

NĂM 2023
1. Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách xã tại UBND xã Ia Tul và xã Ia Kdăm       Tải về
NĂM 2022
5. Kết luận thanh tra về công tác tiếp công dân tại xã Ia Trok và xã Kim Tân      Tải về
4. Kết luận thanh tra chuyên đề thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 đến năm 2020       Tải về
3. Kết luận thanh tra chuyên đề về cấp GCNDSD đất, việc phân lô, bán nền trên địa bàn huyện Ia Pa từ năm 2015 đến năm 2020            Tải về
2. Kết luận thanh tra việc sử dụng ngân sách xã đầu tư xây dựng cơ bản do UBND xã Ia Broăi làm chủ đầu tư      Tải về
1. Kết luận thanh tra việc sử dụng ngân sách xã đầu tư xây dựng cơ bản do UBND xã Pờ Tó làm chủ đầu tư        Tải về
NĂM 2021
5. Kết luận về việc thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại xã Chư Răng, Chư Mố.    Tải về
4. Kết luận thanh tra về việc sử dụng ngân sách và các khoản đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh tại các trường: THCS Nguyễn Khuyến, THCS Phan Đình Phùng, TH-THCS Đinh Núp, TH Đinh Tiên Hoàng, TH Lý thường Kiệt, Mẫu giáo: Sao Mai, Hoa Pơ Lang, Sơn Ca   Tải về
3. Kết luận thanh tra về việc sử dụng ngân sách và các khoản đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh tại các Trường: THCS Dân tộc Nội trú, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn   Tải về
2. Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài chính nguồn vốn khoa học, công nghệ, đầu tư cơ sở hạ tầng  Tải về
1. Kết luận thanh tra về các khoản thu đóng góp của cha mẹ học sinh năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021 tại các trường học     Tải về
NĂM 2020
9. Kết luận thanh tra sử dụng ngân sách và các khoản đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh của các trường: Tiểu học và Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái, Nay Der, Kpă Klơng, Lê Lợi.     Tải về
8. Kết luận thanh tra sử dụng ngân sách và các khoản đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh của Trường TH Quang Trung và Trường Lê Hồng Phong Tải về
7. Kết luận thanh tra việc sử dụng ngân sách xã Ia Trok, vốn đầu tư XDCB do xã làm chủ đầu tư  Tải về
6. Thanh tra đột xuất công trình đường phát triển sản xuất thôn Bình Hòa xã Chư Răng    Tải về
5. Kết luận về việc thanh tra sử dụng ngân sách và các khoản đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh Trường MG Hoa Hồng     Tải về
4. Kết luận thanh tra trách nhiệm việc chi trả tiền hỗ trợ dịch tải lợn Châu phi    Tải về
3. Kết luận thanh tra việc sử dụng ngân sách và các mô hình, dự án tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện   Tải về
2. Kết luận thanh tra về việc thanh tra ngân sách xã, đầu tư xây dựng cơ bản do UBND xã làm chủ đầu tư Tải về
1. Kết luận Thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng Quỹ BHYT, mua sắm trang thiết bị y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh.       TẢI VỀ

NĂM 2019
13. Kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ trồng cây phân tán trên địa bàn huyện  Tải về
12. Thanh tra toàn diện công tác quản lý bảo vệ rừng do UBND các xã quản lý trên địa bàn huyện  Tải về
11. Kết luận thanh tra về việc thanh tra ngân sách xã, đầu tư xây dựng cơ bản do UBND xã làm chủ đầu tư  Tải về
10. Kết luận thanh tra về việc sử dụng ngân sách và các khoản đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh   Tải về
9. Kết luận thanh tra về việc chấp hành chi trả dịch vụ môi trường rừng    Tải về
8. Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019       Tải về
7. Kết luận về việc thanh tra thực hiện chính sách miễn, cấp bù thủy lợi phí trên địa bàn xã Chư Răng                Tải về 
6. Kết luận về việc thanh tra ngân sách xã, ĐTXDCB .... và xác minh nội dung tố cáo việc không chi trả tiền điện tại UBND xã Ia Mrơn      Tải về
5. Kết luận về việc thanh tra thực hiện quy định pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Tải về
4. Kết luận về việc thanh tra thực hiện quy định pháp luật về  phòng, chống tham nhũng      Tải về
3. Kết luận thanh tra một số đơn vị trường học    Tải về
2. Kết luận thanh tra dịch vụ môi trường     Tải về     
1. 
Kết luận thanh tra việc QLSD các nguồn kinh phí, công tác quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp tại BQLR phòng hộ Chư Mố.  Tải về
NĂM 2018
1. Kết luận về việc thanh tra sử dụng ngân sách và các khoản đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh       TẢI VỀ
2. Kết luận về việc thanh tra chấp hành chính sách hỗ trợ ăn trưa và chính sách hỗ trợ cho học sinh bán trú tại Phòng GD&ĐT, Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, xã Ia Trôk                Tải về
3. Kết luận về việc thanh tra chấp hành các quy định pháp luật về quản lý và sử dụng ngân sách; việc sử dụng kinh phí đo đạc, cấp giấy CNQSD đất tại Phòng Tài nguyên  và Môi trường                        Tải về     
NĂM 2017
1. Kết luận thanh tra việc sử dụng ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản công năm 2015 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện        Tải về
2. Kết luận thanh tra tình hình sử dụng ngân sách nhà nước năm 2016 tại Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện    Tải về
3. Kết luận thanh tra công tác đầu tư xây dựng cơ bản tại xã Chư Mố      Tải về
4. Kết luận thanh tra ngân sách xã, đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tại UBND xã Ia Kdăm   Tải về
5. Kết luận thanh tra ngân sách xã, đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tại UBND xã Ia Broắi      Tải về
6. Kết luận thanh tra chấp hành các quy định về quản lý và sử dụng ngân sách, các nguồn thu từ dịch vụ tại Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện        Tải về
7. Kết luận thanh tra việc sử dụng ngân sách và các khoản đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh tại thời điểm năm 2015 và năm 2016 tại Trường TH Lê Quý Đôn        Tải về

NĂM 2016
1. Kết luận thanh tra  chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai tại UBND xã Pờ Tó, Chư Răng, Kim Tân, Ia Kdăm, Chư Mố    Tải về
2. Kết luận thanh tra đột xuất việc sử dụng ngân sách nhà nước và các khoản đóng góp tự nguyện năm 2013, 2014 tại UBND xã Ia Mrơn          Tải về
3. Kết luận thanh tra ngân sách xã, đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tại UBND xã Pờ Tó           Tải về
4. Kết luận thanh tra ngân sách xã, đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tại UBND xã Ia Tul               Tải về
5. Kết luận thanh tra ngân sách xã, đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tại UBND xã  Kim Tân      Tải về
6. Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật  về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tại UBND xã Ia Kdăm      Tải về
7. Kết luận thanh tra  kết quả thanh tra sử dụng ngân sách nhà nước, các khoản thu, đóng góp của phụ huynh học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh, Trường TH Lê Văn Tám    Tải về 
THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 04 Quang Trung - huyện Ia Pa - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269) 3655106
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3655091
1478004004_Mail.png  Email: ubndiapa@gialai.gov.vn
 
THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Ngô Thị Tuyết - Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT ngày 27/11/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png