CHUYÊN MỤC


LẤY Ý KIẾN VIỆC THỰC HIỆN VĂN BẢN QPPL
DO HĐND HUYỆN, UBND HUYỆN BAN HÀNH

 
STT Thông tin về văn bản QPPL được lấy ý kiến Link xem/ tải văn bản Góp ý văn bản
I. VĂN BẢN QPPL DO HĐND HUYỆN BAN HÀNH
01 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về việc Bãi bỏ Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của HĐND huyện Ia Pa về việc ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện Ia Pa khoá IV, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải văn bản  Góp ý văn bản
02 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 28/12/2015 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê chuẩn phương án phát triển công tác khuyến công, khuyến nông và các hình thức tổ chức sản xuất giai đoạn 2016-2020 Tải văn bản Góp ý văn bản
II. VĂN BẢN QPPL DO UBND HUYỆN BAN HÀNH
01 Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 30/10/2021 của UBND huyện về việc Bãi bỏ Quyết định số 137/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND huyện Ia Pa về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện Tải văn bản Góp ý văn bản
02 Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 về việc Bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của UBND huyện Ia Pa về việc ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn huyện Ia Pa Tải văn bản  Góp ý văn bản
03 Quyết định số 115/2016/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND huyện về việc ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao Tải văn bản Góp ý văn bản
04 Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND huyện về việc bãi bỏ văn bản Quy phạm pháp luật Tải văn bản Góp ý văn bản
05 Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND huyện về việc bãi bỏ văn bản Quy phạm pháp luật Tải văn bản Góp ý văn bản

 
THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 04 Quang Trung - huyện Ia Pa - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269) 3655106
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3655091
1478004004_Mail.png  Email: ubndiapa@gialai.gov.vn
 
THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Ngô Thị Tuyết - Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT ngày 27/11/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png