CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH HỆ THỐNG QLCL 9001:2015 CỦA UBND HUYỆN IA PA
 
KÝ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU VĂN BẢN
Số 838/QĐ-UBND 16/10/2020 Thành lập Ban chỉ đạo điều hành xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Tải về
CSCL 30/10/2020 Chính sách chất lượng Hệ thống QLCL 9001:2015 Tải về
MTCL 30/10/2020 Mục tiêu chất lượng và KH thực hiện năm 2020 Tải về
MHQLCL 30/10/2020 Mô hình hệ thống Quản lý chất lượng Tải về
QT.ISO.01 30/10/2020 Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản Tải về
QT.ISO.02 30/10/2020 Quy trình xác định rủi ro và cơ hội Tải về
QT.ISO.03 30/10/2020 Quy trình đánh giá nội bộ Tải về
QT.ISO.04 30/10/2020 Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục Tải về
QT.ISO.05 30/10/2020 Quy trình họp xem xét của lãnh đạo Tải về
số 396/QĐ-UBND 30/10/2020 ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của UBND huyện Ia Pa
 
Tải về
số 432/QĐ-UBND 25/11/2021 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  Tải về
  08/01/2021 Mục tiêu chất lượng năm 2021 Tải về
Số 36/KH-UBND 12/3/2021 Kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng ban chuyên môn thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã Tải về
Số 167/QĐ-UBND 19/5/2021 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo điều hành xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Tải về
Số 01/QĐ-BCĐ 25/5/2021 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo điều hành xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015  Tải về
Số 300/QĐ-UBND 21/6/2021 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng ban chuyên môn thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã. Tải về
       
THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 04 Quang Trung - huyện Ia Pa - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269) 3655106
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3655091
1478004004_Mail.png  Email: ubndiapa@gialai.gov.vn
 
THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Ngô Thị Tuyết - Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT ngày 27/11/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png