CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN GIAO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ
 
NĂM 2022
12. Giao chỉ tiêu biên chế công chức đối với Văn phòng HĐND&UBND huyện năm 2022               Tải tại đây
11. Giao chỉ tiêu biên chế công chức đối với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện năm 2022          Tải tại đây
10. Giao chỉ tiêu biên chế công chức đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện năm 2022             Tải tại đây
9. Giao chỉ tiêu biên chế công chức đối với Thanh tra huyện năm 2022                                             Tải tại đây
8. Giao chỉ tiêu biên chế công chức đối với Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện năm 2022            Tải tại đây
7. Giao chỉ tiêu biên chế công chức đối với Phòng Tư pháp huyện năm 2022                                      Tải tại đây
6. Giao chỉ tiêu biên chế công chức đối với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện năm 2022                     Tải tại đây
5. Giao chỉ tiêu biên chế công chức đối với Phòng Lao động-TB&XH huyện năm 2022                         Tải tại đây
4. Giao chỉ tiêu biên chế công chức đối với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện năm 2022                          Tải tại đây
3. Giao chỉ tiêu biên chế công chức đối với Phòng Dân tộc huyện năm 2022                                          Tải tại đây
2. Giao chỉ tiêu biên chế công chức đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2022                      Tải tại đây
1. Giao chỉ tiêu biên chế công chức đối với Phòng Nội vụ huyện năm 2022                                             Tải tại đây
NĂM 2021
13. Giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2021 cho Hội Chữ thập đỏ huyện
12. Giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2021 cho Phòng Nội vụ huyện
11. Giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2021 cho Thanh tra huyện
10. Giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2021 cho Phòng Dân tộc huyện
9. Giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2021 cho Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện
8. Giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2021 cho Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện
7. Giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2021 cho PhòngTài chính - Kế hoạch huyện
6. Giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2021 cho Phòng Tư pháp huyện
5. Giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2021 cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
4. Giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2021 cho Văn phòng HĐND-UBND huyện
3. Giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2021 cho Phòng Lao động-TB&XH huyện
2. Giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2021 cho Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện
1. Giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2021 cho Phòng Văn hóa - Thông tin huyện
NĂM 2020
12. Giao số lượng HĐLĐ theo NĐ 68 cho Văn phòng HĐND-UBND huyện
11. 
Giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2020 cho Văn phòng HĐND-UBND huyện
10. Giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2020 cho Phòng Văn hoá - Thông tin huyện
9. Giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2020 cho Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
8. Giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2020 cho Phòng Nội vụ huyện
7. Giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2020 cho Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện
6. Giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2020 cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
5. Giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2020 cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
4. Giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2020 cho Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện
3. Giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2020 cho Phòng Tư pháp huyện
2. Giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2020 cho Thanh tra huyện 
1. 
Giaochỉ tiêu biên chế  công chức năm 2020 cho Phòng Y tế huyện

 
THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 04 Quang Trung - huyện Ia Pa - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269) 3655106
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3655091
1478004004_Mail.png  Email: ubndiapa@gialai.gov.vn
 
THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Ngô Thị Tuyết - Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT ngày 27/11/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png