cctc.jpg
 
Cơ cấu, tổ chức bộ máy của xã.         
Tổ chức bộ máy của xã gồm : Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQVN xã và đoàn thể.
Đảng uỷ gồm :
Đ/c Bí thư :                              Ksor Ely
Điện thoại :                             01643974822
Địa chỉ thư công vụ :               elyk.iapa@gialai.gov.vn
Đ/c PBT Thường trực :           Nguyễn Văn Tưởng
Điện thoại :                             01222591959
Địa chỉ thư công vụ :               tuongnv.iapa@gialai.gov.vn
Đ/c PBT – CT UBND :             Tô Văn Hữu
Điện thoại :                              0986657807
Địa chỉ thư công vụ :               huutv.iapa@gialai.gov.vn
Hội đồng nhân dân gồm :
Đ/c CT HĐND:                          Ksor Ely
Điện thoại :                               01643974822
Địa chỉ thư công vụ :                elyk.iapa@gialai.gov.vn
Đ/c PCT HĐND:                        Ksor Phí
Điện thoại :                               01647908600
Địa chỉ thư công vụ :                phik.iapa@gialai.gov.vn
Ủy ban nhân dân gồm :
Đ/c CT UBND :                         Tô Văn Hữu
Điện thoại :                              0986657807
Địa chỉ thư công vụ :                huutv.iapa@gialai.gov.vn
Đ/c PCT UBND :                       Rơ Ô Aluin
Điện thoại :                              01232737079
Địa chỉ thư công vụ :               aluinr.iapa@gialai.gov.vn
Ủy ban MTTQVN xã :
Đ/c CT UBND :                        Nay Ham
Điện thoại :                             0962891675
Địa chỉ thư công vụ :               hamn.iapa@gialai.gov.vn
Đ/c PCT UBND :                      Rơ Ô H’Ir
Điện thoại :                             0966322695
Địa chỉ thư công vụ :

 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 04 Quang Trung - huyện Ia Pa - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269) 3655106
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3655091
1478004004_Mail.png  Email: ubndiapa@gialai.gov.vn
 
THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Tư-Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png