htpt-(1).jpg


Những thành tựu xã giai đoạn 2010 – 2015:
- Trên lĩnh vực kinh tế giai đoạn 2010-2015 xã đã đạt được những kết quả quan trọng: Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, kinh tế theo ngành lĩnh vực có những chuyển biến tích cực: Tổng giá trị sản xuất tính theo giá thực tế đến năm 2015 đạt 53,9 tỷ đồng, trong đó nông nghiệp 40,9 tỷ đồng; Dịch vụ 4,9 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế, Nông - Lâm nghiệp chiếm 81,7%; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản chiếm 14%; Thương mại dịch vụ chiếm 4,3%.
Sản xuất nông nghiệp: Có bước tăng trưởng khá; tổ chức nâng cấp các trạm bơm kiên cố hóa hệ thống kênh mương, đường nội đồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tổ chức triển khai thực hiện các mô hình sản xuất và chăn nuôi, đưa các giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Tổng diện tích đất gieo trồng đến năm 2015 đạt 2.324 ha; Sắn 313 ha, Ngô lai: 525 ha, thuốc lá 525 ha, đậu đỗ các loại 69 ha, rau củ quả 287 ha, cây điều 25 ha, cây ăn quả 47 ha. Năng suất một số cây trồng chính: Lúa nước 02 vụ đạt 65-70 tạ/ha; Sắn đạt 85 tạ/ha. 
Công tác chăn nuôi được chú trọng thực hiện và phối hợp với các ngành chức năng của huyện, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm, kết hợp với lai cải tạo đàn bò, đàn dê ở địa phương, nạc hóa đàn heo. Đến cuối năm 2014, tổng đàn gia súc 6441 con tăng 791 con, trong đó: đàn bò 1.850 con (bò lai 28 con).
Cơ sở hạ tầng đã được quan tâm đầu tư làm mới nhiều tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, Tổng kinh phí đầu tư 5.681 triệu đồng trong đó đường giao thông nông thôn 1.386 km với kinh phí 2.681triệu đồng, đường nội đồng 350 km với kinh phí 200 triệu, làm mới trạm bơm điện Ia Brơm, nâng cấp hệ thống kênh mương để mở rộng diện tích lúa nước 02 vụ với kinh phí đầu tư 2.800 triệu đồng. Trụ sở xã, trường học được đầu tư xây dựng khang trang; các chương trình 134, 135, 167, 1592. Đến nay 06 thôn, làng đều có điện sử dụng, đưa số hộ dùng điện đạt tỷ lệ 99% số hộ toàn xã; chương tình nước sạch nông thôn, ổn định khu định canh định cư trên địa bàn cơ bản ổn định; đã cấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đã được chỉ đạo và triển khai khá đồng bộ, sử dụng và khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực của Nhà nước và nhân dân để thực hiện xây dựng Nông thôn mới. Qua 04 năm thực hiện đã đầu tư 1 tỷ đồng từ Ngân sách nhà nước, huy động trong dân 250 triệu đồng và đã đạt được 07 tiêu chí (Tiêu chí 1 quy hoạch, tiêu chí 3 thuỷ lợi, tiêu chí 4 điện, tiêu chí 8 bưu điện, tiêu chí 12 tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, tiêu chí 13 hình thức tổ chức sản xuất, tiêu chí 19 an ninh trật tự xã hội).
- Trên lĩnh vực Văn hóa – Xã hội:
Giai đoạn 2010-2015 thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, trong nhiệm kỳ qua đã có 661 hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hoá, 02 thôn đạt khu dân cư Văn hoá (tăng 254 hộ, tăng 01 thôn so với nhiệm kỳ trước đó. Chú trọng việc giữ gìn phát huy bản sắc dân tộc, từng bước xoá bỏ phong tục tập quán lạc hậu như: mê tín dị đoan, tảo hôn, các tục lệ ma chay, cưới hỏi, trong đó nhiều hủ tục lạc hậu đã được thay đổi phù hợp với xu thế phát triển của xã hội. Tổ chức tốt các giải thi đấu thể dục thể thao của xã đồng thời tham gia các giải thi đấu của huyện tổ chức.
Sự nghiệp giáo dục được đầu tư và phát triển; Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học từng bước được trang bị ngày càng đáp ứng nhu cầu dạy và học, hiện nay trên địa bàn xã không có phòng học tạm bợ, phòng học 3 ca. Đã hoàn thành công tác phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập Trung học cơ sở. Tỷ lệ huy động trẻ em đến lớp hàng năm đạt 98%
Sự nghiệp y tế đạt được một số kết quả tích cực Các chương trình y tế quốc gia được triển khai thực hiện theo đúng quy định, số người bị bệnh truyền nhiễm, bệnh lây lan được điều trị kịp thời và giảm đáng kể so với năm 2010.
Công tác xoá đói giảm nghèo được chỉ đạo và triển khai có hiệu quả, những năm qua, mức đầu tư cho công tác xoá đói giảm nghèo ngày càng lớn, số hộ nghèo được vay vốn từ ngân hàng chính sách để đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư sản xuất ngày càng nhiều, người dân có ý thức tự lực, tự cường tự vươn lên xóa đói, giảm nghèo. Các chính sách xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số được cấp uỷ Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, tập trung giải quyết tốt về đất ở, đất sản xuất cho các hộ thiếu đất sản xuất. Các chính sách xã hội được thực hiện đúng đối tượng, đủ số lượng đến tùng hộ.
- Công tác quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững: Đảm bảo tốt an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội, giải quyết tốt những bức xúc khiếu kiện trong dân thông qua công tác hòa giải, đều được giải quyết kịp thời. Công tác xây dựng lực lượng dân quân địa phương đủ số lượng và chất lượng chính trị: hàng năm xây dựng kế hoạch công tác tổ chức huấn luyện, diễn tập cho lực lượng dân quân cơ động theo sự chỉ đạo của cơ quan quân sự huyện. Hàng năm Ban Chỉ huy quân sự xã đã làm tốt công tác tuyển quân và đảm bảo thanh niên lên đường nhập ngũ đạt 100% so với chỉ tiêu huyện giao.
- Công tác xây Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực: Đến năm 2015 đảng bộ xã đã thành lập được 10 chi bộ trực thuộc, tăng 03 chi bộ so với đầu nhiệm kỳ; 100% thôn, làng có chi bộ Đảng. Tỷ lệ TCCS đảng đạt trong sạch vững mạnh bình quân trong 05 năm qua đạt 65 %, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80; đến cuối năm 2015, tổng số đảng viên thuộc Đảng ủy 96 đảng viên.
-  Mặt trận và các đoàn thể quần chúng phát huy tốt vai trò
Mặt trận và các đoàn thể xã đã thực hiện tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của  tổ chức mình trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh “của dân, do dân, vì dân”. Đến 2015 số lượng đoàn viên, hội viên phát triển rõ rệt cụ thể: Mặt trận có 35 thành viên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kết nạp mới 107 đoàn viên nâng tổng số đoàn viên lên 203 đoàn viên; Hội phụ nữ xã phát triển được 66 hội viên mới nâng tổng số hội viên lên 753 hội viên; Hội CCB xã kết nạp mới 8 hội viên; Hội nông dân có 450 hội viên.


 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 04 Quang Trung - huyện Ia Pa - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269) 3655106
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3655091
1478004004_Mail.png  Email: ubndiapa@gialai.gov.vn
 
THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Tư-Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png