htpt-(1).jpg
 
 

Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020
- Tranh thủ mọi nguồn vốn của Trung ương, tỉnh, huyện và vốn vay từ các Ngân hàng, khơi dậy nguồn lực trong nhân dân, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.
- Phát triển nhanh sản xuất nông nghiệp hàng hóa, gắn với chuyển dịch nhanh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo tiền đề để từng bước phát triển nông nghiệp về lâu dài. Phấn đấu đến năm 2020 giá trị sản xuất nông nghiệp ít nhất gấp từ 2,4 đến 2,5 lần so với năm 2015.
- Đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, tập trung cho giao thông thủy lợi, trường học, khu xã cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và phục vụ đời sống của nhân dân, hình thành vùng chuyên canh các loại cây trồng.
- Giữ vững ổn định an ninh chính trị không để xảy ra biểu tình bạo loạn, tăng cường thực lực chính trị ở thôn, làng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tuyên truyền vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình – Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. Đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn trên địa bàn; giảm thiểu các tệ nạn xã hội và tội phạm.
- Tập trung giải quyết xong tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở, nước sạch trong thôn, làng. Hoàn thành phổ cập trung học cơ sở, tăng nhanh tỷ lệ thu hút trẻ em trong độ tuổi đến trường, tăng nhanh mức hưởng thụ về văn hóa thông tin, chăm sóc sức khỏe, thể dục thể thao ở địa phương.
- Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng, đổi mới hoạt động trong sinh hoạt đảng của chi bộ, đảng bộ.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, quản lý điều hành của chính quyền đi đôi với cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở thôn, làng để quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tăng cường chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; lấy thôn, làng để tổ chức thực hiện phong trào, vận động quần chúng, phát huy tinh thần tự giác thực hiện có hiệu quả các phong trào ở địa phương. Đẩy lùi tệ nạn quan liêu, tham nhũng. Xây dựng đội ngũ cán bộ xã, thôn, làng, các đoàn thể vững mạnh để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.
Với điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng của xã, trong thời gian tới xã Ia Broăi kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào địa bàn xã trên các lĩnh vực sau:
- Đầu tư phát triển các cây chủ lực như thuốc lá, mía, ngô, lúa giống theo hướng liên kết thị trường, chuyển giao công nghệ, bao tiêu sản phẩm.
- Trồng cây dược liệu; trồng rau sạch.
- Đầu tư trồng rừng gắn với quản lý bảo vệ rừng bền vững.
- Đầu tư phát triển đàn vật nuôi như bò lai, dê lai, heo rừng lai.
- Đầu tư mở rộng khu vực kinh doanh, dịch vụ nhà hàng, quán ăn uống từ đầu cầu Bến Mộng đến Trụ sở xã.
 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 04 Quang Trung - huyện Ia Pa - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269) 3655106
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3655091
1478004004_Mail.png  Email: ubndiapa@gialai.gov.vn
 
THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Tư-Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png