htpt-(1).jpg


Những thành tựu của xã giai đoạn 2010-2015
1. Kinh tế tiếp tục phát triển
Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá cao so với mục tiêu nghị quyết đề ra, bình quân trong 5 năm (2010-2015) đạt 13,56% , vượt 11,14% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Tổng giá trị sản xuất tính theo giá hiện hành (năm 2014) đạt 72,9 tỷ đồng, trong đó nông nghiệp 53,5 tỷ; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản 14,58 tỷ đồng; Thương mại- Dịch vụ 4,82 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế, Nông – Lâm nghiệp chiếm 73,3%; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản chiếm 20%; Thương mại dịch vụ chiếm 6,7%.
Thu nhập bình quân đầu người là 9.669.000đ/người/năm (tăng 29% so với năm 2010, vượt 7,4% so với chỉ tiêu Nghị quyết). Lương thực bình quân đầu người đạt 830kg/người/năm (tăng 15% so với năm 2010, vượt 3,8% so với chỉ tiêu Nghị quyết).
Về nông nghiệp phát triển khá ổn định. Mặc dù giá vật tư nông nghiệp phục vụ cho sản xuất còn ở mức cao, giá một số mặt hàng nông sản không ổn định, thời tiết nắng hạn hán kéo dài và lũ lụt bất thường đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp. Song, bằng các nguồn vốn Nhà nước đã quan tâm đầu tư nâng cấp các trạm bơm tưới, kiên cố hóa hệ thống kênh mương, quy hoạch phát triển các cây công nghiệp ngắn ngày để phục vụ cho các nhà máy như cây mía, thuốc lá, sắn; ứng dụng khoa học kỹ thuật, tổ chức triển khai thực hiện các mô hình sản xuất và chăn nuôi và đưa các giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã trong những năm qua tăng cả về diện tích và năng xuất. Tổng diện tích đất gieo trồng năm 2014 đạt 3.072 ha giảm 9,2% so với năm 2010, trong đó Lúa 2 vụ: 180 ha, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết; Sắn 1.195 ha, tăng 20 % so với chỉ tiêu nghị quyết; Mía: 927ha tăng 85% so với chỉ tiêu nghị quyết; cây điều: 230ha,  Ngô lai: 42 ha, cây trồng khác 498ha.
Năng suất một số cây trồng chính: Lúa nước 02 vụ đạt 75tạ/ ha, tăng 15 tạ/ha so với năm 2010; mía đạt 85 tấn/ha, tăng 5 tấn/ ha so với năm 2010; Sắn đạt 90 tạ/ ha, tăng 5tạ/ ha so với năm 2010.
Về chăn nuôi đã chú trọng chỉ đạo và phối hợp với các ngành chức năng của huyện tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm kết hợp với việc lai cải tạo đàn bò đàn bò địa phương, nạc hóa đàn heo. Đến cuối năm 2014, tổng đàn gia súc gia cầm có 13.190 con tăng 15% so với năm 2010, trong đó Đàn trâu, bò, dê 2.550 con, heo 3.920 con, gia cầm, thủy cầm 6.500con, tỷ lệ lai tạo đàn bò, nạc hoá đàn heo tăng từ 7% (Năm 2010) lên 10% vào năm 2014.
Về Tài chính -Tín dụng, là xã đặc biệt khó khăn, nguồn thu trên địa bàn chủ yếu từ ngân sách nhà nước cấp, tuy vậy những năm qua tình hình thu trên địa bàn luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, Tổng thu ngân sách trên địa bàn trong năm năm 1.180triệu đồng, chiếm tỷ trọng 7,38% so với ngân sách nhà nước cấp, nhìn chung việc thực hiện thu, chi Ngân sách đảm bảo dân chủ, công khai, tiết kiệm, đúng luật.
Hoạt động tín dụng, trong những năm qua bằng nhiều nguồn vốn từ ngân hàng chính sách và ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện và các chương trình lồng ghép công tác tín dụng từ các tổ chức đoàn hội đã quan tâm đầu tư cho vay, đáp ứng một phần nhu cầu vốn của nhân dân phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư khai thác tiềm năng đất đai và lao động tại địa phương để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã và giải quyết việc làm cho nhân dân. Tổng số vốn dư nợ là 21,9tỷ đồng, tăng 3,3 tỷ đồng so với năm 2010.
Công tác quản lý, quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hoàn thành quy hoạch sử dụng đất cấp xã giai đoạn 2010-2015, Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến 2020; giải tỏa, đề bù thu hồi đất và hành lang an toàn giao thông tuyến đường Trường Sơn đông đi qua xã. Làm tốt công tác lập các thủ tục trình cấp có thẩm quyền cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân.
Nông thôn mới được chú trọng triển khai đồng bộ, xây dựng cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã, các chương trình 135 của Chính phủ và một số chương trình lồng ghép đã đầu tư kiên cố hoá và xây mới 850,5m kênh bê tông; sửa chữa và làm mới hơn 5km đường phát triển kinh tế, đường nội thôn nội đồng, 500m2 sân bê tông trường Nguyễn Khuyến; xây mới Chợ xã Kim Tân phục vụ cho mua bán trao đổi hàng hóa, nâng cấp mới Trạm Bơm điện phục vụ cho sản xuất tại cánh đồng số 2, quy hoạch và thực hiện Nghĩa trang nhân dân. Sửa chữa phòng học các khu lẻ và tiến hành xây mới Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc khu trung tâm xã, phòng đa năng trường Mẫu giáo 1/6, tiến hành xây dựng Nhà văn hóa thôn 2. Phối hợp với các cơ quan chức năng sửa chữa nâng cấp hệ thống điện nông thôn, đưa số hộ dùng điện đạt 100% số hộ toàn xã và phục vụ sản xuất nông nghiệp và dịch vụ chế biến nông sản.v.v. Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đến nay xã đã đạt 6/19 tiêu chí Nông thôn mới.
2. Văn hóa - Xã hội có nhiều chuyển biến tích cực
Văn hoá thông tin - thể thao - thể thao có những chyển biến tích cực, các hoạt động văn hoá, thông tin thể thao bám sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương để tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn gắn với tuyên truyền vận động các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Đến nay có 100% hộ đồng bào kinh và trên 80% hộ đồng bào dân tộc có phương tiện nghe, nhìn. Thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, trong nhiệm kỳ qua đã có 3.021 lượt hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hoá, 04 thôn đạt khu dân cư Văn hoá, 03 thôn tiên tiến.
Về giáo dục, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học từng bước được trang bị ngày càng đáp ứng được nhu cầu dạy và học, hiện nay trên địa bàn xã không có phòng học tạm bợ, phòng học 3ca. Đã hoàn thành và duy trì công tác phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập THCS trên địa bàn. Năm học 2014 – 2015 toàn xã có 1.144 học sinh (giảm 19 học sinh so với năm học 2010 – 2011), có 461 học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số. Chất lượng giáo viên ngày càng được nâng lên đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục hiện nay.
Y tế - Dân số - kế hoạch hóa gia đình, mạng lưới y tế xã, y tế thôn, làng được kiện toàn và hoạt động thường xuyên, nhờ đó mà tình hình dịch bệnh được phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời không để bùng phát, Đến nay trạm y tế xã có 02 y sỹ, 01 y tá, 01 điều dưỡng, 01 dược sỹ trung cấp và 07 y tá thôn, làng. Năm 2014 đã khám và điều trị cho 3.178 lượt người, tăng 956 lượt người so với năm 2010. Tỷ lệ trẻ em tiêm chủng đủ liều đạt 89,6%, tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ có thai đạt 65% và bảo vệ sức khoẻ sinh sản cho hơn 670 lượt người. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế cộng đồng, nhờ vậy mà số người bị bệnh truyền nhiễm, bệnh lây lan giảm đáng kể.
Bằng nhiều hình thức thích hợp đã kết hợp với Ban DS-KHHGĐ huyện tổ chức chiến dịch chăm sóc sức khoẻ sinh sản, tổ chức tuyên truyền vận động chị em trong độ tuổi sinh đẻ dụng các biện pháp KHHGĐ, số người sử dụng các biện pháp tránh thai là 644 lượt người, công tác DS-KHHGĐ đã góp phần chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho các bà mẹ, hạn chế sinh con thứ 3 nhất là người đồng bào DTTS.
Công tác xoá đói giảm nghèo được quan tâm và coi trọng, số hộ nghèo tự vươn lên bằng chính sự nỗ lực của bản thân mình ngày càng nhiều, những năm qua đầu tư cho công tác xoá đói giảm nghèo ngày càng lớn, số hộ nghèo được vay vốn từ ngân hàng chính sách để đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư sản xuất ngày càng nhiều, ý thức tự lực, tự cường của người dân tự vươn lên xóa đói, giảm nghèo được nâng lên. Trong nhiệm kỳ qua giảm 164 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 46,29% (cuối năm 2010) xuống còn 29,42% (cuối năm 2014). Những năm qua cấp uỷ Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã và cán bộ chuyên môn thực hiện tốt chế độ chính sách xã hội cấp phát đúng đối tượng, đủ số lượng đến từng hộ đối tượng được hưởng.
Công tác Dân tộc- Tôn giáo luôn được cấp ủy đảng và chính quyền quan tâm. Thực hiện các chương trình mục tiêu, các dự án, đề án như Chương trình 135, chương trình 167… trong nhiệm kỳ qua đã giải quyết đất sản xuất cho 04 hộ, xây dựng và sửa chữa 80 nhà ở cho hộ đồng bào DTTS. Nhận và cấp 174 con bò, 20 con dê, 7.812kg muối Iốt, 10.097kg giống ngô, 17.864kg giống lúa, 5.477kg phân bón, 13.873 thẻ BHYT, 2.700 mùng màn các loại cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn. Bên cạnh đó, cấp phát đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng 632trđ hỗ trợ tiền điện và trợ cấp khó khăn cho hộ nghèo, 166trđ hỗ trợ cho người trồng lúa theo nghị định 42 của Thủ tướng Chính phủ. 
Triển khai thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của đảng về công tác tôn giáo, được sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự vận động tuyên truyền của Mặt trận và các đoàn thể từ xã đến thôn, đến nay cơ bản hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn đã đi vào nề nếp, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương.

 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010 - 2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015 - 2020 >>
   
THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 04 Quang Trung - huyện Ia Pa - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269) 3655106
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3655091
1478004004_Mail.png  Email: ubndiapa@gialai.gov.vn
 
THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Tư-Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png