htpt-(1).jpg
 
 

Định hướng phát triển của giai đoạn 2015-2020.
Tổ chức điều tra cơ bản tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã, hàng năm thống kê và có kế hoạch sử dụng đất sản xuất, tập trung các vùng đất phù sa ven suối bờ dầu, động viên nhân dân phát triển các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế, từng bước nâng tổng thu nhập trên một đơn vị diện tích.
Huy động mọi nguồn kinh phí mở rộng diện tích đất sản xuất tại cánh đồng Mơnang II và cánh đồng HTX Kim Tân 1, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, quản lý và khai thác có hiệu quả các công trình thuỷ lợi, Trạm bơm điện Mơ nang II; chủ động đưa cây, con giống mới cho năng xuất cao vào sản xuất; tăng cường công tác khuyến nông, giúp hộ nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, gắn với phòng trừ các loại dịch bệnh.
Duy trì và phát triển mạnh chăn nuôi bò, heo, dê, gia cầm, thuỷ cầm, coi trọng các giống bò lai sine, heo siêu nạc, khuyến khích các hộ nông dân đầu tư xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm kết hợp chăn nuôi với bảo vệ rừng, mở rộng dịch vụ thú y ở thôn làng, trang trại bằng nhiều chương trình lồng ghép đa dạng để phát triển sản xuất xoá đói, giảm nghèo.
Khuyến khích các hộ đầu tư vốn kinh doanh dịch vụ thương mại, dịch vụ nông nghiệp để mua bán, tiêu thụ sản phẩm và cung ứng hàng hoá, vật tư cho nông dân. Củng cố, phát triển chợ thành trung tâm thương mại của xã.
Tiếp tục đầu tư kiên cố hoá, xây dựng mới kênh mương mở rộng diện tích lúa nước 2 vụ. Với hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm phấn đấu xây dựng Nông thôn mới đạt 15/19 tiêu chí; đề nghị huyện đầu tư  kết hợp với tập trung vốn chương trình 135 đầu tư làm đường nội thôn, nội đồng nhất là các con đường trọng yếu vận chuyển hàng hoá, nông sản..
Tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn, nhất là quỹ đất 5%; tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường trên địa bàn.
Quản lý, nuôi dưỡng các nguồn thu, thực hiện công khai tài chính theo Luật Ngân sách, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao hàng năm và tăng tỷ trọng thu địa phương so với ngân sách nhà nước cấp.
Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xoá đói giảm nghèo. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng, các chính sách bảo trợ xã hội đối trẻ em mồ côi, cơ nhỡ, người già, người tàn tật để họ tự vươn lên hoà nhập với cuộc sống cộng đồng.
Tiếp tục tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư”, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số.
Bằng hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm để xây dựng nhà văn hoá, nhà rông văn hóa, đầu tư và phát huy hiệu quả cụm truyền thanh tại các thôn làng, duy trì và phát triển phong trào thể dục - thể thao quần chúng. Đặc biệt trong nhà trường và lực lượng thanh, thiếu niên.
Tăng cường công tác dạy tốt học tốt, duy trì sĩ số học sinh đạt 98%. Phấn đấu tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt trên 98%. Duy trì kết quả phổ cập Tiểu học và THCS đúng độ tuổi. Đảm bảo 100% trẻ 6 tuổi đủ điều kiện vào lớp 1. Phấn đấu để đề nghị trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc thành trường chuẩn quốc gia. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng phát triển giáo dục cộng đồng, phát huy vai trò các tổ khuyến học thôn, làng.
Nâng cao năng lực và trách nhiệm của cán bộ y tế xã, tăng cường khám chữa bệnh cho nhân dân nhất là người đồng bào dân tộc dân tộc thiểu số. Củng cố đội ngũ cán bộ y tế thôn. Thường xuyên vận động nhân dân thực hiện tốt vệ sinh môi trường, ăn chín, uống sôi, ở sạch; Thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế cộng đồng, y tế quốc gia.
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và Kế hoạch hóa gia đình, tăng cường vận động chị em đảm bảo sức khoẻ sinh sản, sử dụng các biện pháp tránh thai, sinh ít con, sinh con thưa, hạn chế tăng dân số, giảm thấp nhất số người sinh con thứ 3, không có cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3.

 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010 - 2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015 - 2020 >>
   
THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 04 Quang Trung - huyện Ia Pa - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269) 3655106
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3655091
1478004004_Mail.png  Email: ubndiapa@gialai.gov.vn
 
THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Tư-Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png