htpt-(1).jpg


* Những thành tựu xã giai đoạn 2010 – 2015:
- Năm 2010: Bê tông hóa đường giao thông nông thôn, thôn Ama Lim 2, chiều dài 500m, tổng số tiền 340.000.000đ.
+ Cấp phối nội thôn thuộc chương trình IFAD, Ơi H’Trông, Chrôh Braih, dài 655,73m, rộng 5,5m, tổng số tiền 369.000.000đ.
+ Kiên cố hóa kênh mương ở thôn Ơi H’Trông thuộc chương trình IFAD, dài 300m, tổng vốn 285.000.000đ.
- Năm 2011: Mô hình nuôi heo địa phương; 30 con; vốn Nhà nước 100.000.000đ.
- Năm 2012: Đường bê tông nông thôn thôn Plơi Ơi H'Trông và Plơi Chrôh Braih; dài 265m, rộng 3m; tổng vốn 400.000.000đ.
+ Đường cấp phối thôn Ama lim II; dài 340m; 01 cái cống; vốn Nhà nước 140.000.000đ, nhân dân 20.000.000đ.
+ Bê tông hóa đường giao thông thôn ƠiH’briu 1; dài 216m, rộng 3m; vốn nhà nước 300.000.000đ, nhân dân 30.000.000đ.
+ Bê tông hóa đường giao thông thôn Ơi H’briu 2; dài 334m; rộng 3m; vốn Nhà nước 450.000.000đ, vốn nhân dân 45.000.000đ.
+ Xây dựng kênh mương thôn Ơi H’Trông; dài 150m; vốn Nhà nước 161.300.000đ, vốn nhân dân 32.000.000đ.
+ Đường bê tông thôn A malim II; dài 245m, rộng 3m; vốn Nhà nước 321.300.000đ, vốn nhân dân 16.000.000đ.
+ Mô hình Bò đực giống lai Sind; 17 con; tổng vốn 487.000.000đ.
- Năm 2013: Đường bê tông hóa đường giao thông thôn Chôh Braih; dài 105m; 01 cái cống; tổng vốn 200.000.000đ.
+ Đường bê tông hóa đường giao thông thôn Ơi H’Trông; dài 115m; 01 cái cống. Tổng vốn 200.000.000đ.
+ Bê tông đường nội thôn H’briu 2; dài 116m, rộng 3m; vốn Nhà nước 80.000.000đ, nhân dân 20.000.000đ.
+ Công trình nước sạch phục vụ cho 3 thôn trên địa bàn xã. Tổng vốn 4.000.000.000đ.
- Năm 2014: San lấp mặt bằng cánh đồng trạm bơm số 3, tổng diện tích18,4 ha; vốn Nhà nước 383.500.000đ, nhân dân 15.000.000đ.
+ Mô hình sắn cao sản KM419 năm 2014; 12 hộ; tổng vốn 167.200.000đ.
+ Đường bê tông ranh giới giữa  thôn Ama H'Lăk với thôn Ama Lim I;  dài 647m, 6cống, rộng 5m; vốn Nhà nước 1.300.000.000đ; vốn nhân dân 55.000.000đ.
+ Đường bê tông nông thôn mới thôn Briu 2; dài 310m; vốn Nhà nước 365.000.000đ, nhân dân 91.000.000đ.
+ Cống và đường hai bên cống từ thôn Briu II qua khu sản xuất thôn H’briu 2; dài 111,24 m; vốn Nhà nước 600.000.000đ, 26.000.000đ.
- Năm 2015: Đường bê tông hóa đường giao thông thôn Kdranh – thôn Ơi H’Trông; dài 541m, tổng vốn 800.000.000đ.
+ Đường bê tông hóa đường giao thông  thôn Ơi H’briu 2, Ơi H’briu 1, Ama Đá, AmA Lăk; dài 1063m; vốn Nhà nước 1.100.000.000đ, nhân dân 275.000.000đ.
+ Mô hình lúa MT10 năm 2015; 30 hộ; tổng vốn 226.600.000đ.


 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 04 Quang Trung - huyện Ia Pa - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269) 3655106
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3655091
1478004004_Mail.png  Email: ubndiapa@gialai.gov.vn
 
THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Tư-Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png