CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Nghị quyết 15/NQ-HĐND

Về miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021

21/12/2018

12/21/2018

Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Về thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019

21/12/2018

12/21/2018

Nghị quyết 17/NQ-HĐND

Vể Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm của HĐND huyện khóa IV

21/12/2018

21/12/2018

Nghị quyết 18/NQ-HĐND

Vể thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018-2019 trên địa bàn huyện"

21/12/2018

12/21/2018

Nghị quyết 19/NQ-HĐND

Về bãi bỏ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 21/12/2017 của HĐND huyện về việc ủy quyền Thường trực HĐND huyện xem xét, có ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND huyện

21/12/2018

12/21/2018

Nghị quyết 20/NQ-HĐND

Về phê huẩn Dự toán thu, chi ngân sách địa phương; Phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 20019

21/12/2018

12/21/2018

Nghị quyết 21/NQ-HĐND

Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của HĐND huyện về phê chuẩn Đề án phân bổ định mức chi ngân sách thời kỳ 2017 - 2020 trên địa bàn huyện Ia Pa

21/12/2018

12/21/2018

Nghị quyết 22/NQ-HĐND

Về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn vốn tỉnh phân cấp cho huyện quyết định đầu tư và nguồn vốn đầu tư khác từ ngân sách huyện giai đoạn 2018 - 2020

21/12/2018

12/21/2018

Nghị quyết 23/NQ-HĐND

Về phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách huyện năm 2018

21/12/2018

12/21/2018

Nghị quyết 24/NQ-HĐND

Về phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn tỉnh phân cấp cho huyện quyết định đầu tư và nguồn vốn đầu tư khác từ ngân sách huyện cho các công trình khởi công trong năm 2019

21/12/2018

12/21/2018


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|
THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 04 Quang Trung - huyện Ia Pa - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269) 3655106
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3655091
1478004004_Mail.png  Email: ubndiapa@gialai.gov.vn
 
THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Ngô Thị Tuyết - Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT ngày 27/11/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png