GIỚI THIỆU CHUNG

Tên KHLCNT Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ia Pa
 Lĩnh vực  Xây lắp
 Bên mời thầu Z009245 - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa
 Điện thoại liên hệ 02692479777 - 0898363399
 Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa. Số 04 Quang Trung, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 0269. 3655090, fax: 0269 36550909; E-mail: bqlda.iapa@gmail.com
 Tên gói thầu Thi công xây dựng + Thiết bị
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ia Pa
 Chi tiết nguồn vốn Ngân sách huyện
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
   
Lĩnh vực   Xây lắp
 Gói thầu Xây dựng công trình
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Chỉnh trang đô thị huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
 Nguồn vốn Ngân sách tỉnh
 Bên mời thầu Z009245 - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa
 Chủ đầu tư  
 Số hiệu KHLCNT 20190127574
 Tên KHLCNT Chỉnh trang đô thị huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 18/01/2019 - 10:45 Đến ngày  28/01/2019 - 10:45
 Địa điểm Ban quản lý dựu án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai 04 Quang Trung, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
 Điện thoại liên hệ 02692479777 - 0977104567
 Giá bán 2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 28/01/2019 - 10:50
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
 Số tiền bảo đảm dự thầu 105.000.000 VND (Một trăm lẻ năm triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 270 Ngày
 Nội dung chính của gói thầu Xây dựng công trình
Tên KHLCNT Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ia Pa
 Lĩnh vực  Xây lắp
 Bên mời thầu Z009245 - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa
 Điện thoại liên hệ 02692479777 - 0898363399
 Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa. Số 04 Quang Trung, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 0269. 3655090, fax: 0269 36550909; E-mail: bqlda.iapa@gmail.com
 Tên gói thầu Thi công xây dựng + Thiết bị
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ia Pa
 Chi tiết nguồn vốn Ngân sách huyện
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
   
Lĩnh vực   Xây lắp
 Gói thầu Xây dựng công trình
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Chỉnh trang đô thị huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
 Nguồn vốn Ngân sách tỉnh
 Bên mời thầu Z009245 - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa
 Chủ đầu tư  
 Số hiệu KHLCNT 20190127574
 Tên KHLCNT Chỉnh trang đô thị huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 18/01/2019 - 10:45 Đến ngày  28/01/2019 - 10:45
 Địa điểm Ban quản lý dựu án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai 04 Quang Trung, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
 Điện thoại liên hệ 02692479777 - 0977104567
 Giá bán 2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 28/01/2019 - 10:50
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
 Số tiền bảo đảm dự thầu 105.000.000 VND (Một trăm lẻ năm triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 270 Ngày
 Nội dung chính của gói thầu Xây dựng công trình
THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 04 Quang Trung - huyện Ia Pa - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269) 3655106
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3655091
1478004004_Mail.png  Email: ubndiapa@gialai.gov.vn
 
THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Ngô Thị Tuyết - Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT ngày 27/11/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png