Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


QUYẾT ĐỊNH 23/QĐ-UBND

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06

08/04/2022

08/04/2022

thông báo 02/KH-UBND

kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 14/01/2022

14/02/2022

14/01/2022

thông báo 13/TB_UBND

thông báo chức chữ ký chủ tịch UBND xã Ia TUL

17/11/2021

15/11/2021

Báo cáo Số: 121/BC-UBND

BÁO CÁO THÁNG 10 /2020

26/10/2020

26/10/2020

Quyết định số 74/QĐ-UBND

Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xã Ia Tul năm 2020

15/10/2020

15/10/2020

thông báo Số: 18/BC-UBND

Thông báo số 18/TB-UBND xã về tiếp xức cử tri đại biểu Quốc hộiội

02/10/2020

02/10/2020

thông báo Số: 81/TB-UBND

Thông báo về treo cờ chào mừng Đại hội đại biểu Tỉnh Gia Lai

22/09/2020

22/9/2020

thông báo Số: 17/TB-UBND

Thông báo về viêm da nổi cục trên đàn trâu bò

16/09/2020

16/9/2020

công văn 06/CV-PYT

thu hồi sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an thực phẩm toàn

09/09/2020

09/9/2020

Báo cáo Số: 92/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 tháng đầu năm thực hiện "Năm dân vận khéo" 2020

04/09/2020

04/9/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7>>|