QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

1. Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
    Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 25/2/2019
2. Quyết định số 542 công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nuôi con nuôi

3. Quyết định số 591 công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đất đai, môi trường

4. Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Văn hóa tại QĐ 920

5. Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tư pháp theo QĐ số 58

6. Quyết định công bố Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực NN và PTNT theo QĐ số 635

7. Quyết định công bố TTHC mới thuộc thẩm quyền UBND cấp xã theo QĐ số 1007 
8. Quyết định công bố 3 TTHC mới về phòng chống thiên tai theo QĐ số 915 
9. Quyết định công bố 14 TTHC mới, 39 TTHC sửa đổi và 4 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBNd cấp xã
10. Quyết định công bố 11 TTHC mới và bãi bỏ 8 TTHC trong lĩnh vực tôn giáo theo QĐ 498 
11. Quyết định công bố Bộ TTHC chung áp dụng tại cấp xã theo QĐ số 431 
12. Quyết định công bố 4 TTHC mới, 4 TTHC baic bỏ trong lĩnh vực tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo QĐ số 174
13. Quyết định công bố 4 TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã theo QĐ số 418
14. Quyết định tiêu chi lựa chọn, công nhận người uy tín và chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo QĐ số 12
15. Quyết định công bố 1 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền của UBND xã theo QĐ số 880
16. Quyết định 803 công bố 3 danh mục TTHC mới, 03 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã theo QĐ số 803
17. Quyết định ban hành danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận Một cửa UBND thep QĐ số 743 
18. Quyết định Ban hành danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm dịch vụ tại trung tâm dịch vụ hsành chính công của tỉnh Gia Lai theo QĐ số 742
19. Quyết định công bố danh mục 3 TTHc bị bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp  thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã theo QĐ 637

20. Quyết định ...
21.
22.
23.
24. 
 
NỘI DUNG GÓP Ý
 Security code
THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 04 Quang Trung - huyện Ia Pa - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269) 3655106
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3655091
1478004004_Mail.png  Email: ubndiapa@gialai.gov.vn
 
THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Tư-Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png