htpt-(1).jpg
 

THÔNG TIN VỀ ĐỊNH HƯỚNG, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI
I. Mục tiêu
    Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội; Tập trung đầu tư, xây dựng hoàn thành bền vững các tiêu chí nông thôn mới; chỉnh trang đường làng ngõ xóm, giải quyết các bức xúc trong nhân dân về ô nhiễm môi trường, chú trọng nâng cao đời sống nhân dân gắn với thực hiện tốt các chính sách xã hội; Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
    Phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền trong các mối quan hệ, phối hợp đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chung; tạo điều kiện, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức Đoàn thể nâng cao nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, phấn đấu xây dựng xã Thành An ngày càng phát triển về kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.
II. Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2018
    - Tổng diện tích gieo trồng:  1.387 ha
    - Tổng đàn trâu: 55 con; đàn bò: 2.250 con, trong đó bò lai: 1.740 con (tỷ lệ 77%); đàn heo: 2.550 con
    - Tỷ lệ tăng dân số: 1,66%; trong đó tỉ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,47
    - Tỉ lệ hộ nghèo:  ≤ 1,6% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020)
    - Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế: >87%
    - Trạm xá có bác sĩ thường trực hàng tuần
    - Tỷ lệ lao động  qua đào tạo: 49 %
    - Tỷ lệ trẻ trong độ tuổi đi học Mẫu giáo: 98 %
    - Tổng số học sinh: 1287
    - Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: > 2 trường
    - Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh: > 95%
    - Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân: đạt 100 %     
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 04 Quang Trung - huyện Ia Pa - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269) 3655106
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3655091
1478004004_Mail.png  Email: ubndiapa@gialai.gov.vn
 
THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Tư-Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png