CHUYÊN MỤC

Hội nghị giao ban khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quý I năm 2021

26/03/2021
    Sáng ngày 26/3/2021, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, định hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021. Đồng chí đồng chí Huỳnh Văn Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị; đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Huỳnh Vĩnh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; cùng tham dự hội nghị có: đồng chí Ksor Suy –  Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban nhân dân huyện và đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các xã.
   Tại hội nghị, các đồng chí đã tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Trường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Trong quý I năm 2021, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện đến toàn thể đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu trên tinh thần tiết kiệm, văn minh, an toàn, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tổ chức phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác. Nâng cao cảnh giác, tích cực đấu tranh trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; không tin, không theo các đạo lạ; thực hiện các giải pháp ngăn ngừa, đấu tranh với hoạt động “tín dụng đen”, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.Tăng cường công tác nắm bắt tình hình về an ninh chính trị, tư tưởng và tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tại địa phương để tham mưu, giả quyết kịp thời.Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt và tham gia giải quyết các vấn đề nảy sinh mới ở cơ sở, nhất là các vấn đề có liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo và dân chủ ở cơ sở; tăng cường gặp gỡ, trao đổi, đồng thời phát huy vai trò của các trưởng thôn, người có uy tín, cá nhân tiêu biểu trong việc vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tổ chức vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ phòng, chống Covid – 19; huy động đoàn viên, hội viên tham gia tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện trong thời gian qua.Hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 và chuẩn bị cho công tác đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
   Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trongquý II năm 2021, đồng chí Huỳnh Văn Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở, Đảng ủy các xã thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
   - Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 04/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, tiến hành rà soát nhiệm vụ chuyên môn năm 2021 để có kế hoạch triển khai trong thời gian tới đảm bảo đạt các chỉ tiêu nghị quyết.
   - Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, nhất là tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 
2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trịgắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.Triển khai thực hiện các nội dung giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TWcủa Bộ Chính trị.
   - Tiếp tục đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động;phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các ngành có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”, nhất là tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận trong việc thực hiện các công trình dự án, đồng thuận trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằngđể chuẩn bị triển khai Dự án Hồ thủy lợi Ia Tul vàdi dời, sắp xếp dân cư Bôn Jư, xã Ia Broăi.
   - Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, thực hiện tốtthông điệp 5K của Bộ Y tế và cài đặt ứng dụng Bluzone, Ncovi.
-Tiếp tục thực hiện chủ trương“Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở” thiết thực, hiệu quả.Quan tâm phát triển triển đoàn viên, hội viên gắn với nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên; phát huy sức sáng tạo, cống hiến của đoàn viên, hội viên; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống của đoàn viên, hội viên. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa chođoàn viên, hội viênvà thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay.
   - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện để tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thống nhất danh sách nhân sự đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội Liên hiệp phụ nữ chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Hội liên hiệp phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
   - Đảng ủy các xã tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; nắm rõ nhiệm vụ chính trị và các phong trào, cuộc vận động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đẩy nhanh tiến độ trong việc xây dựng nông thôn mới để đạt được các tiêu chí theo kế hoạch; phân công nhiệm vụ cụ thể cho Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội để tuyên truyền, vận động nhân dân bằng các việc làm cụ thể để triển khai và hướng dẫn nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
                                                                                                                                                     NguyễnViệt
THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 04 Quang Trung - huyện Ia Pa - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269) 3655106
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3655091
1478004004_Mail.png  Email: ubndiapa@gialai.gov.vn
 
THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Ngô Thị Tuyết - Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT ngày 27/11/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png