CHUYÊN MỤC

Huyện ủy Ia Pa tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

14/04/2021
   Sáng ngày 14-4-2021, Huyện ủy Ia Pa đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
   Báo cáo tại Hội nghị nhận định, trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện đã đạt nhiều kết quả khá quan trọng,trong đó rõ nét nhất là thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII đã tạo tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức, tư tưởng và hành động của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở;đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã có sự đổi mới tác phong công tác theo hướng "gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân", thực hiện "nói đi đôi với làm", nêu cao tinh thần, trách nhiệm "phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân",nhất là là trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ngày càng được phát huy,góp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến'', "tự chuyển hóa" trong cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.
   Đặc biệt, trong 5 năm qua, huyện luôn chú trọng thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn từ Trung ương đến địa phương phát động, nhất là phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Xoá đói giảm nghèo" và cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững",… góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến cuối năm 2020, hầu hết các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ (2015 - 2020) đề ra đều đạt và vượt. Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân 5 năm, đạt 11,1%, vượt 0,7% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng, tăng hơn 2 lần so với năm 2015. Diện mạo nông thôn ngày càng thay đổi,đến nay đã có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Ia Tul, Ia Mrơn), đồng thời hoàn thành việc chỉnh trang, sắp xếp làng Bi Giông, Bi Gia (xã Pờ Tó) và làng Blôm (xã Kim Tân) theo hướng làng nông thôn mới.Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển, đặc biệt là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, thông tin - truyền thông được đẩy mạnh, ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu của Nhân dân. Công tác xóa đói, giảm nghèo được tập trung triển khai thực hiện và đem lại hiệu quả thiết thực, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân giảm 5,44%/năm (vượt chỉ tiêu Nghị quyết),trong đó tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số bình quân giảm 4,89%/năm. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trên địa bàn huyện không ngừng được cải thiện, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản giữ vững sự ổn định. Đây cũng là tiền đề quan trọng, động lực to lớn để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia Pa lần thứ XVIII nhiệm kỳ (2020 - 2025) đề ra.
Hội nghị cũng đánh giá những hạn chế, khuyết điểm qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và rút ra một số kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, Đảng bộ huyện đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW trong thời gian tới.
   Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.
                                                                                                                                                           Huỳnh Thúy
THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 04 Quang Trung - huyện Ia Pa - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269) 3655106
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3655091
1478004004_Mail.png  Email: ubndiapa@gialai.gov.vn
 
THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Ngô Thị Tuyết - Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT ngày 27/11/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png