CHUYÊN MỤC

Huyện ủy Ia Pa: Tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng đảng quý II năm 2022

17/06/2022
   Sáng ngày 16/6/2022, Thường trực Huyện ủy Ia Pa tổ chức Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý II, định hướng nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2022. Chủ trù hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Minh Trưởng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Rah Lan H’ Dry –Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và đồng chí Huỳnh Văn Trường – Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; tham dự hội nghị có các đại biểu là Lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Huyện ủy và Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy.
   Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo, cùng với các ý kiến góp của các đồng chí tham dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Trưởng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Trong quý II năm 2022, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện và các tổ chức cơ sở đảng đã bám sát chương trình, kế hoạch của huyện, tích cực tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực, nhất là công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đổi mới phương thức hoạt động từ huyện tới cơ sở. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Việc nắm bắt dư luận xã hội và định hướng tư tưởng trong Nhân dân có lúc chưa kịp thời; một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu tích cực, gương mẫu trong nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; việc huy động đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở đôi lúc còn gặp nhiều khó khăn. Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới có mặt còn hạn chế, một số chi bộ khu dân cư chưa xây dựng được nguồn để phát triển đảng; công tác chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị có trường hợp thực hiện còn chậm. Việc tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Cấp ủy có cuộc kiểm tra, giám sát chưa bảo đảm tiến độ theo chương trình, kế hoạch đề ra. Một số tổ chức cơ sở đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác giám sát, nhất là giám sát thường xuyên; kỹ năng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát có lúc, có nơi còn nhiều hạn chế. 
   Để thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ chính trị trong quý III năm 2022, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo. Khẩn trương rà soát, đề ra các giải pháp hữu hiệu để tổ chức thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022 đã đề ra. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"” và Kế hoạch số 36-KH/HU, ngày 19/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác dân vận với phương châm hướng về cơ sở, kịp thời phát hiện và giải quyết có hiệu quả các vấn đề nảy sinh trong dân; đẩy mạnh công tác nắm tình hình, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có tôn giáo; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Triển khai có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của cấp ủy các cấp. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo dẫn số Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; theo dõi, chỉ đạo các Đảng ủy cơ sở triển khai, chuẩn bị các nội dung để tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025; lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều  kiện tổ chức thành công đại hội Đoàn Thanh niên và đại hội Hội Cựu Chiến binh cấp huyện, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo quy định. Trung tâm Chính trị huyện chuẩn bị tốt các điều kiện để mở các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch.
   Các tổ chức cơ sở đảng nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch và các nhiệm vụ đã được đề ra trong năm 2022. Thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên, đặc biệt chú trọng kết nạp đảng viên trong đội ngũ làm công tác ở thôn. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên người và trên cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, phát động quần chúng nâng cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn kích động, chống phá của các thế lực thù địch; đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, gắn với việc xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các xã.
                                                                                                                                                               Quốc Việt
THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 04 Quang Trung - huyện Ia Pa - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269) 3655106
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3655091
1478004004_Mail.png  Email: ubndiapa@gialai.gov.vn
 
THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Ngô Thị Tuyết - Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT ngày 27/11/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png