CHUYÊN MỤC

Ia Pa tổ chức khai giảng lớp Cập nhật bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 4 khóa 1 năm 2022

31/08/2022
   Nhằm cập nhật cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh trong điều kiện đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Sáng ngày 31 tháng 8 năm 2022, tại giảng đường 1, Trung tâm Chính trị phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Pa tổ chức khai giảng lớp Cập nhật bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 4 khóa 1 năm 2022. Dự khai giảng có đồng chí Ksor Suy - HUV, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh huyện cùng với 150 học viên.
   Trong thời gian 01 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt các chuyên đề: Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh gắn với địa phương, cơ quan, tổ chức; Về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Đồng thời, học viên sẽ được thông tin về tổ chức phản động FULRO và âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch trên địa bàn Tây Nguyên.
   Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Ksor Suy - HUV, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh huyện nhấn mạnh: Để công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022 đạt hiệu quả, ban tổ chức lớp học thường xuyên theo dõi, nắm tình hình quân số lớp học, các giáo viên thực hiện tốt công tác giảng dạy, lựa chọn phương pháp, truyền thụ kiến thức phù hợp, chú trọng phần vận dụng thực tiễn để học viên có thể nắm bắt, vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. Đối với học viên phải chấp hành tốt các quy định của ban tổ chức lớp học.
   Với những nội dung được cập nhật sẽ giúp các học viên chủ động trong công tác tham mưu đề xuất, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh tại cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
                                                                                                                                                              Ngọc Hạnh

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 04 Quang Trung - huyện Ia Pa - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269) 3655106
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3655091
1478004004_Mail.png  Email: ubndiapa@gialai.gov.vn
 
THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Ngô Thị Tuyết - Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT ngày 27/11/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png