Ia Pa: Khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023

07/11/2022
   Ngày 7-11, tại Trạm Y tế xã Pờ Tó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Ia Pa đã tổ chức khám sức khỏe cho 81 nam thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Đây là những thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ Quân sự đã qua vòng khám sơ tuyển tại xã, có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng. Khi nhận lệnh hầu hết các thanh niên đã đến đúng thời gian tham gia khám tuyển. Nhiều thanh niên mong muốn bản thân đủ tiêu chuẩn để được tham gia nghĩa vụ quân sự. 
   Từ nay đến ngày 18-11, Hội đồng nghĩa vụ huyện tiếp tục tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho công dân tại các xã còn lại. Để đảm bảo chỉ tiêu giao quân của tỉnh năm 2023, những thanh niên được nhận lệnh gọi khám hãy đến đúng thời gian quy định. Vì thực hiện nghĩa vụ quân sự là vinh dự và trách nhiệm của thanh niên. Đối với những trường hợp chống, trốn sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
                                                                                                                                                             Như Loan