Ia Pa: Giới thiệu 53 người ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021-2026

Ia Pa: Giới thiệu 53 người ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021-2026

   Sáng 16-4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để thống nhất và lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
   100% đại biểu có mặt tại hội nghị đã đồng ý cho một ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được rút và thống nhất lập danh sách chính thức gồm 53 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó ứng cử viên nữ là 9 người, ứng cử viên là người dân tộc thiểu số là 16 người.
   Trước đó, từ ngày 21/3 đến ngày 13/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại các hội nghị tỷ lệ cử tri tham gia cao từ 55 đến 200 người. Hầu hết các ý kiên cử tri nhận xét những người được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND huyện Ia Pa có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực để thực hiện nhiệm vụ đại biểu dân cử./.
                                                                                                                                                                    Mai Linh

Quay lại