CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Nghị quyết 25/NQ-HĐND

Về phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung quyết toán ngân sách địa phương và ngân sách cấp huyện năm 2017

21/12/2018

12/21/2018

Nghị quyết 26/NQ-HĐND

Về kết quả giám sát “Việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện”

21/12/2018

12/21/2018

Nghị quyết 27/NQ-HĐND

Về về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến kỳ họp thứ Năm - HĐND huyện khóa IV

21/12/2018

21/12/2018

Kế hoạch số 16/KH-HĐND

Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp cuối năm 2018, Hội đồng nhân dân huyện khóa IV

24/10/2018

24/10/2018

Thông báo số 16/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ Năm-HĐND huyện khóa IV

09/07/2018

9/7/2018

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND

Về kết quả giám sát việc thực hiện các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vốn sự nghiệp khoa học công nghệ, vốn sự nghiệp nông nghiệp và các tiểu dự án sinh kế của Ban quản lý Dự án giảm nghèo trong năm 2016, 2017 trên địa bàn huyện

06/07/2018

6/7/2018

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND

Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019

06/07/2018

6/7/2018

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND

Về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện khóa IV

06/07/2018

6/7/2018

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND

Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

06/07/2018

6/7/2018

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND

Về việc bổ sung dự toán chi từ nguồn kết dư ngân sách năm 2017

06/07/2018

6/7/2018


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|
THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 04 Quang Trung - huyện Ia Pa - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269) 3655106
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3655091
1478004004_Mail.png  Email: ubndiapa@gialai.gov.vn
 
THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Ngô Thị Tuyết - Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT ngày 27/11/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png