CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

 
KÝ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VĂN BẢN
831/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 8/9/2017 Công bố 04 TTHC mới lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
798/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 31/8/2017 Công bố 05 TTHC sửa đổi, 21 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai, môi trường áp dụng tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
595/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 30/6/2017 Công bố 08 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
542/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 02/6/2017 Công bố 03 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
447/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 17/4/2017 Công bố 01 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã TẢI TẠI ĐÂY
201/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 27/02/2017 Công bố 10 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã TẢI TẠI ĐÂY
174/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 21/02/2017 Công bố 04 TTHC mới, 04 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã TẢI TẠI ĐÂY
156/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 20/02/2017 Công bố 01 TTHC mới lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã TẢI TẠI ĐÂY
1115/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 19/12/2016 Công bố 07 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
819/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 30/8/2016 Công bố 05 TTHC mới, 16 TTHC sửa đổi, 03 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên, khoáng sản áp dụng tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh TẢI TẠI ĐÂY
431/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 28/7/2009  Công bố Bộ TTHC áp dụng tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
514/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 8/5/2018 Công bố 01 TTHC mới trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn TẢI TẠI ĐÂY
498/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 3/5/2018 Công bố 10 TTHC mới, bãi bỏ 8 TTHC trong lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn TẢI TẠI ĐÂY
723/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 24/7/2018 Công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính ban hành mới và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBDN cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
806/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 07/8/2018  Công bố danh mục gồm 05 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn TẢI TẠI ĐÂY
 
997/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 28/9/2018 công bố TTHC gồm 08 TTHC mới trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã TẢI TẠI ĐÂY
1007/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 02/10/2018 Công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
1122/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 09/11/2018 Công bố danh mục gồm 05 thủ tục hành chính mới và bãi bỏ 05 TTHC lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã , phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
1123/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 09/11/2018 Công bố danh mục gồm 08 thủ tục hành chính mới và bãi bỏ 07 TTHC lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã , phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
1101/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 02/11/2018 Công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực lế hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
513/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 26/4/2019  công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn TẢI TẠI ĐÂY
418/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 20/3/2019 công bố Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn TẢI TẠI ĐÂY
604/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 03/6/2019 công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phương, thị trấn TẢI TẠI ĐÂY
637/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 13/6/2019 công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới và 47 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn TẢI TẠI ĐÂY
915/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 19/8/2019 Công bố Danh mục gồm 3 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn. TẢI TẠI ĐÂY
THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 04 Quang Trung - huyện Ia Pa - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269) 3655106
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3655091
1478004004_Mail.png  Email: ubndiapa@gialai.gov.vn
 
THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Ngô Thị Tuyết - Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT ngày 27/11/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png