CHUYÊN MỤC

Ia Pa: Cán bộ chủ chốt học tập quán triệt nghị quyết của Đảng

01/11/2018
   Trong hai ngày 1 và 2-11, Huyện ủy Ia Pa (Gia Lai) tổ chức hội nghị học tập quán triệt một số nghị quyết, kết luận của Đảng cho hơn 170 cán bộ chủ chốt toàn huyện.
   Tại Hội nghị, các đại biểu được các đồng chí Thường trực Huyện ủy giới thiệu, quán triệt các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị gồm: Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 về phát triển kinh tế-xã hội các xã biên giới, đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 về Chiến lược An ninh mạng quốc gia; Kết luận số 36-KL/TW, ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Kế hoạch số 160-KH/TU, ngày 24/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; thông báo nhanh về kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII)
Dự kiến trong trung tuần tháng 11 này huyện Ia Pa sẽ hoàn thành các lớp quán triệt Nghị quyết của Đảng cho đội ngũ đảng viên, công chức cấp huyện và xã. Đồng thời tích cực tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể nhân dân nhằm góp phần sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống./.
                                                                                                                                                                       Mai Linh
THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 04 Quang Trung - huyện Ia Pa - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269) 3655106
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3655091
1478004004_Mail.png  Email: ubndiapa@gialai.gov.vn
 
THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tô Văn Hữu - Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT ngày 27/11/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png