CHUYÊN MỤC

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các chỉ thị, thông báo kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng,nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy.

03/07/2020
   Sáng 03/7/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các chỉ thị, thông báo kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy cho các cán bộ chủ chốt của huyện. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Võ Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và đồng chí
Nguyễn Thế Hùng - Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
   Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh: Việc Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị để học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, thông báo kết luậncủa Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban       Thường vụ Huyện ủy nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong Đảng bộ huyện; từ đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đồng chí yêu cầu các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm,tập trung, gương mẫu lĩnh hội các nội dung báo cáo viên trình bày; nghiên cứu kỹ, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi của các chỉ thị, nghị quyết, thông báo kết luận để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả ở địa phương, đơn vị mình.
   Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí Báo cáo viên báo cáo Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”; Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị”; Thông báo Kết luận số 160-TB/TW, ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị”; Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 21/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh”; Nghị quyết số 11-NQ/HU, ngày 10/6/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn huyện”.
   Sau hội nghị này, các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch để quán triệt đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiện bảo đảm nghiêm túc và sát thực tế.
                                                                                                                                                           Nguyễn Việt
THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 04 Quang Trung - huyện Ia Pa - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269) 3655106
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3655091
1478004004_Mail.png  Email: ubndiapa@gialai.gov.vn
 
THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tô Văn Hữu - Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT ngày 27/11/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png