CHUYÊN MỤC

Đảng bộ xã Chư Răng Đại hội điểm Chi bộ thôn Đoàn Kết, nhiệm kỳ 2020-2022

15/11/2019
   Ngày 14-11, Chi bộ thôn Đoàn Kết, xã Chư Răng, huyện Ia Pa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022; đây là Đại hội điểm của 4 xã gồm Pờ Tó, Chư Răng, Kim Tân và Ia Mrơn để rút kinh nghiệm triển khai Đại hội các chi bộ còn lại. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Phúc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Tiến Mạnh - Ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, bí thư chi bộ thuộc đảng ủy 04 xã và các đảng viên của Chi bộ thôn Đoàn Kết.
   Chi bộ thôn Đoàn Kết, xã Chư Răng hiện có 10 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, ổn định đời sống nhân dân địa phương, nhất là thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đến nay thôn đã hoàn thành 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm; thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ đã làm tốt công tác phát triển đảng viên, đã kết nạp 01 đảng viên và tiếp nhận 02 đảng viên của thôn khác về sinh hoạt. Bên cạnh đó, Chi bộ luôn đoàn kết thống nhất, giữ vững nguyên tắc tập tr