CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 30 thủ tục
 |<  < 1 - 2  >  >| 

Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động - trạm BTS loại 1 UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị Quản lý đô thị
Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động - trạm BTS loại 2 UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị Quản lý đô thị
Cấp giấy chứng nhận số nhà UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị Quản lý đô thị
Cấp giấy phép quy hoạch UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị  Quản lý đô thị
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh của báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị  Quản lý đô thị 
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị  Quản lý đô thị
Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị Quản lý đô thị
Phê duyệt phương án phá dỡ công trình, nhà ở riêng lẻ UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị Quản lý đô thị
Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị Quản lý đô thị
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình của cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị Xây dựng
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị Xây dựng
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình đối với công trình theo tuyến trong đô thị theo giai đoạn UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị Xây dựng
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình theo dự án UBND cấp huyện ​Phòng Quản lý đô thị Xây dựng
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị Xây dựng
Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị Xây dựng
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình theo tuyến trong đô thị UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị Xây dựng
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị Xây dựng
Thủ tục cấp giấy phép sữa chữa, cải tạo công trình UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị Xây dựng
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị Xây dựng
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị Xây dựng