CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 33 thủ tục
 |<  < 1 - 2  >  >| 

Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Phòng Tư pháp huyện Chứng thực
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Ủy ban nhân dân huyện Phòng Tư pháp. Chứng thực
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Ủy ban nhân dân huyện Phòng Tư pháp. Chứng thực
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Ủy ban nhân dân huyện Phòng Tư pháp huyện Chứng thực
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Ủy ban nhân huyện Phòng Tư pháp huyện Chứng thực
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Ủy ban nhân dân huyện Phòng Tư pháp. Chứng thực
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp. Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp. Chứng thực
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp. Chứng thực
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp Chứng thực
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp. Chứng thực
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp. Chứng thực
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Phòng Tư pháp Cơ quan, tổ chức quản lý sổ gốc Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Phòng Tư pháp Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Tư pháp, Cơ quan đại diện; Tổ chức hành nghề công chứng.
 
Chứng thực
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Phòng Tư pháp. Hộ tịch
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Phòng Tư pháp Hộ tịch
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Phòng Tư pháp  Hộ tịch
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Phòng Tư pháp  Hộ tịch
Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Phòng Tư pháp  Hộ tịch
Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Phòng Tư pháp  Hộ tịch