CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 56 thủ tục
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 

Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập Ủy ban nhân dân huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giáo dục và đào tạo
Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập Ủy ban nhân dân huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giáo dục và đào tạo
Thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập Ủy ban nhân dân huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
Chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ Ủy ban nhân dân huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giáo dục và đào tạo
Cấp, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường Ủy ban nhân dân huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giáo dục và đào tạo
Tiếp nhận học sinh người nước ngoài vào học tại trường trung học cơ sở Ủy ban nhân dân huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học cơ sở Ủy ban nhân dân huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giáo dục và đào tạo
Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở Ủy ban nhân dân huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
Cấp Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở Ủy ban nhân dân huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
Cấp, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (nội dung chương trình tiểu học, trung học cơ sở) Ủy ban nhân dân huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giáo dục và đào tạo
Thủ tục chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở Ủy ban nhân dân huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giáo dục và đào tạo
Giải thể trường trung học cơ sở tư thục Ủy ban nhân dân huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giáo dục và đào tạo
Đăng ký hoạt động trường trung học cơ sở tư thục Ủy ban nhân dân huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giáo dục và đào tạo
Xin phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Ủy ban nhân dân huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giáo dục và Đào tạo
Đăng ký hoạt động giáo dục đối với trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Ủy ban nhân dân huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giáo dục và đào tạo
Chỉnh, sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (cấp Tiểu học, THCS) Ủy ban nhân dân huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giáo dục và Đào tạo
1. Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
2. Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học cơ sở Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
3. Tiếp nhận học sinh người nước ngoài vào học tại trường trung học cơ sở Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
4. Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực giáo dục và đào tạo