CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Công văn 1405/SNV-CCVC

Về việc thi nâng ngạch công chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính văn thư lưu trữ lên ngạch chuyên viên và tương đương

18/09/2019

18/9/2019

Công văn 801/SNNPTNT-TTBVTV

Về việc lộ trình thời hạn áp dụng quản lý truy xuất nguồn gốc trái cây nhập khẩu của Trung Quốc

16/04/2019

16/4/2019

Công văn 291/SGTVT-QLPT&NL

Về việc đề nghị phối hợp phổ biến, thông tin về các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh

15/02/2019

15/02/2019

Công văn 293/SGTVT-VP

Về việc lấy ý kiến bãi bỏ văn bản QPPL theo Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 25/01/2019

15/02/2019

15/2/2019

Quyết định số 09/QĐ-VP

Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân tại Văn phòng HĐND-UBND huyện

15/11/2018

15/11/2018

Công văn số 405/STTTT-KHTC

Đăng ký đào tạo các khóa bồi dưỡng, quản lý đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định 102/2009/NĐ-CP

14/05/2018

14/5/2018

Thông báo số 440/TB-CAH

Phương thức thủ đoạn chiếm đoạt tiền qua các hình thức thanh toán của ngân hàng

04/04/2018

4/4/2018

Kế hoạch số 01/KH-BCĐ

Kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toà